§ 1. Zasady ogólne
 1. Aby wziąć udział w wyjeździe należy w dniu wyjazdu mieć ukończone 18 lat.
 2. Cena wyjazdu obejmuje podstawowe ubezpieczenie podróżne.
 3. Cena wyjazdu nie obejmuje ubezpieczenia obejmującego uprawiania sportów podwyższonego ryzyka. Zalecane jest zakupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie.
 4. Akceptując regulamin uczestniczka potwierdza, że jest świadoma, że do Egiptu można wlecieć wyłącznie posługując się paszportem ważnym min. 6 mies. od daty zakończenia pobytu w Egipcie i z takim dokumentem musi stawić się na lotnisku min. 2 godziny przed godziną odlotu.
§ 2. Rezerwacja
 1. Warunkiem wstępnej rezerwacji miejsca na wyjeździe jest wpłacenie opłaty składającej się z dwóch części:
  a. zaliczki na wycieczkę oraz
  b. zadatku na udział w campie
  w wysokości określonej i na konta wskazane w mailu wysyłanym do osoby zgłaszającej się na wyjazd.
 2. W momencie dokonywania wstępnej rezerwacji uczestniczka informowana jest o aktualnej cenie wyjazdu, która może ulegać zmianom do momentu potwierdzenia rezerwacji, ponieważ cena wycieczki jest zmienna i jest kalkulowana na bieżąco na bazie aktualnych stawek touroperatorów.
 3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji, jest otrzymanie opłaty, o której mowa w punkcie 1 ninejszego paragrafu, od dwóch uczestniczek, co umożliwia rezerwację pokoju dwuosobowego. Uczestniczki otrzymują wspólną umowę z aktualną ceną wycieczki. Po potwierdzeniu przez OBIE uczestniczki prawdziwości zawartych w umowie danych, rezerwacja jest potwierdzana.
 4. Potwierdzenie zawartych w umowie danych, jest równoznaczne z akceptacją treści umowy.
 5. Wysłanie zgłoszenia na wyjazd jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie swoich danych osobowych uczestniczce, z którą zgłaszająca się figuruje na wspólnej umowie oraz przedstawicielowi touroperatora.
 6. Uczestniczka zgłaszając się przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że momencie zakładania rezerwacji nie są znane godziny przelotów do i z Hurghady. Godziny te podawane są do 24 godzin przed wylotem.
 7. Uczestniczki kwaterowane są w hotelu w pokojach 2-osobowych z łazienką. O ile uczestniczka nie wskaże preferowanej współlokatorki, współlokatorka wskazywana jest przez zespół “Dziewczyn, które kochają kitesurfing”.
 8. Na życzenie uczestniczki i za dopłatą, zależną od aktualnych stawek touroperatorów, możliwe jest zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym.
 9. Uczestniczki wyjazdu mają do wyboru lot do Hurghady z Warszawy lub Katowic (i z powrotem na tej samej trasie).
§ 3. Szkolenie
 1. Warunkiem udziału w szkoleniu kitesurfingowym oraz wszelkich innych aktywnościach związanych ze sportami wodnymi, jest złożenie przez uczestniczkę pisemnego oświadczenia o umiejętności pływania wpław.
 2. Szkolenie realizowane jest przez szkołę z międzynarodową kadrą posługującą się m.in. językiem polskim i angielskim. Szkolenie może być przeprowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w zależności od dostępności instruktorów.
 3. Uczestniczka wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych szkole kitesurfingu, celem przygotowania szkoleń.
 4. Godziny szkoleń kitesurfingowych oraz długość sesji szkoleniowej uzależnione są od warunków atmosferycznych.
 5. Wybierając kurs grupowy uczestniczka ma świadomość, że możliwość przeprowadzenia takiego kursu uzależniona jest od zgłoszenia się na kurs osoby o zbliżonych umiejętnościach i warunkach fizycznych. W przypadku niemożności stworzenia grupy (brak uczestniczki do pary podobnym poziomie oraz o zbliżonej wadze), uczestniczka wybierze jeden z kursów indywidualnych (w cenie wg. cennika).
 6. W przypadku, gdy wykupiony kurs nie zostanie zrealizowany w trakcie campu w całości, uczestniczka otrzymuje voucher na kwotę odpowiadającą niezrealizowanej części kursu. Voucher można zrealizować w tej samej szkole, bezterminowo, w trakcie campów lub poza nimi.
 7. Warunkiem zarezerwowania miejsca na programie szkoleniowym Progress Camp, jest wpłacenie przez uczestniczkę zaliczki na to szkolenie. Ilość miejsc na szkolenie jest ograniczona, a zapis potwierdzony jest w momencie zaksięgowania zaliczki.
 8. Program szkoleniowy Progress Camp odbywa się pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych. Uczestniczka ma świadomość i akceptuje fakt, że w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych, szkolenie to NIE odbędzie się. W takim wypadku uczestniczka może wybrać jeden z kursów indywidualnych (w cenie wg. cennika) lub pływanie samodzielne.
 9. Wypożyczenie sprzętu oraz korzystanie z infrastruktury szkoły przeprowadzającej szkolenie jest zawarte w cenie szkoleń kitesurfingowych (zajęcia indywidualne i w grupach 2-osobowych), natomiast nie jest zawarte w cenie szkolenia Progress Camp. Uczestniczki pływające samodzielnie lub biorące udział w szkoleniu Progress Camp zobowiązane są do uiszczenia opłaty za korzystanie z bazy (tzw. rescue pack) oraz za ewentualne wypożyczenie sprzętu.
§ 4. Program Campu
 1. Zespół “Dziewczyn, które kochają kitesurfing” dołoży wszelkich starań, aby zrealizować program campu.
 2. Program campu może ulec zmianom ze względu na warunki atmosferyczne, techniczne, działanie czynnika ludzkiego, siły wyższej lub lokalne uwarunkowania.
 3. W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości chętnych poszczególne stałe i fakultatywne elementy programu mogą zostać odwołane. Dotyczy to w szczególności wycieczek fakultatywnych oraz programu szkoleniowego Progress Camp.
 4. Udział w niektórych elementach programu może być uzależniony od poziomu umiejętności kitesurfingowych uczestniczki.
 5. Nie skorzystanie z jakiegoś punktu programu campu nie wpływa na cenę campu, a uczestniczki nie otrzymują środków za aktywności będące w programie campu, w których nie wzięły udziału.
§ 5. Rezygnacja
 1. Rezygnacja z wycieczki odbywa się na zasadach określonych w umowie przesłanej uczestniczkom.
 2. W przypadku wykupienia przez uczestniczkę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki, warunki rezygnacji oraz ewentualnego zwrotu zaliczki na wycieczkę określone są w warunkach polisy.
 3. Zadatek na camp nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę rezygnacji.
 4. Istnieje możliwość zwrotu części zadatku na camp w formie vouchera na kwotę zadatku pomniejszoną o 200 zł opłaty manipulacyjnej, w przypadku znalezienia przez organizatora lub uczestniczkę osoby na jej miejsce.
 5. W przypadku rezygnacji uczestniczki mniej niż 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, zadatek na camp przepada niezależnie od tego czy uda się znaleźć zastępstwo na miejsce rezygnującej uczestniczki.
 6. Zadatek zwracany jest w przypadku odwołania campu.